Voor letselschadeslachtoffers en professionals

LetselschadeNEWS wordt speciaal gemaakt voor alle betrokkenen bij letselschadezaken. Het blad doet dit door een breed scala aan onderwerpen te belichten, zodat alle betrokkenen erdoor geïnspireerd raken en er op hun eigen manier profijt van hebben.


Letselschadeslachtoffers

LetselschadeNEWS is er in de eerste plaats voor letselschadeslachtoffers. Met uit het leven gegrepen verhalen van lotgenoten die een bijzondere prestatie hebben geleverd, inspireren we om het leven weer op te pakken. LetselschadeNEWS laat daarom in elk nummer zien hoe u met de juiste professionele ondersteuning en de meest geavanceerde hulpmiddelen de beste resultaten behaalt.


Professionals

Als medewerker van Slachtofferhulp, huisarts of fysiotherapeut, maar ook als schaderegelaar en belangenbehartiger, is het goed informatie vanuit het perspectief van het slachtoffer te lezen. Vakliteratuur is belangrijk, maar professionals moeten ook op de hoogte blijven van wat het slachtoffer beweegt en wil. Voor een optimale dienstverlening is verder kennis nemen van innovatieve tools of nieuwe ICT-applicaties een must geworden.